KONTAKTOPLYSNINGER for certificering af telte


 


Rolf Heier

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C

Mobil    +45 72 20 18 47
Telefon +45 72 20 20 00
rhe@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk

 

 

Nye beregninger - Uden barduner og vindkryds


Som konsekvens af at flere af vore kunder ønsker opsætning af partytelte uden barduner og vindkryds har vi foretaget nye beregninger.

Kontakt Midtconsult, da det blot er et "skrivebords arbejde" De kan udstede et nyt opdateret certifikat.

For at benytte de nye beregninger skal man så have en ny brugermanual. Denne kan bestilles ved at klikke på nedenstående knap

Forenkling for ejere og brugere

Den 30. maj 2013 vedtog Folketinget en ændring af byggeloven som betyder, at reglerne om byggetilladelse ved opsætning og brug af transportable konstruktioner forenkles for ejere og brugere.
Ændringen af byggeloven indebærer blandt andet, at der indføres en frivillig certificeringsordning for transportable konstruktioner. En transportabel konstruktion, der certificeres, kan opstilles uden, at der skal indhentes byggetilladelse, hver gang konstruktionen opstilles.
Certificeringsordningen omfatter også telte.

Inspektionsrapportens indhold

 1. Hvilken konstruktion, der certificeres – beskrivelsen af konstruktionen skal være en entydig identifikation af, hvilken konstruktion inspektionsrapporten omhandler,
 2. hvilken nærmere regler i bygningsreglementet den transportable konstruktion opfylder,
 3. Hvilke konstruktionsdele, der er inspiceret,
 4. hvilke dokumentationer, der har ligget til grund for certificeringen,
 5. den transportable konstruktions kapacitet, herunder
  a.  hvad konstruktionen må anvendes til
  b.  hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden, at der er opstillet eventuelt inventar i konstruktionen
  c.  under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes,
 6. angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder,
 7. præcis angivelse af, hvornår certificeringen skal fornyes.

Inspektionscertifikatets indhold

 1. Konstruktionens kapacitet, herunder
  a.  til hvad konstruktionen må anvendes
  b.  hvor mange personer, der må benytte konstruktionen
  c.  under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes,
 2. angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder,
 3. præcis angivelse af, hvornår certificeringen skal fornyes,
 4. oplysning om hvilke pladsfordelingsplaner, der kan anvendes (når aktuelt for den pågældende konstruktion).

Her er udgave af informationsvejledningen, der kan bruges som en introduktion til certificeringsordningen og de krav, der stilles til transportable konstruktioner.
Hvis man ønsker den store udgave på 155 sider kan den hentes her

×